Retourneren

Je kunt binnen 14 dagen na ontvangst aan ons laten weten dat je van de aankoop af wenst te zien. Na aanmelding heb je vervolgens nog eens 14 dagen om de producten daadwerkelijk te retourneren. Je kan ook zonder voorafgaande mededeling de producten binnen 14 dagen na ontvangst terugsturen, als je daarbij maar een mededeling voegt waaruit jouw wens tot herroeping blijkt. Wij mogen wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd al naar gelang welk tijdstip eerst valt.


Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Om gebruik te maken van herroeping is het voldoende producten aan ons te retourneren. U kunt hiervoor eerst met ons contact opnemen en de retour aanmelden. Na aanmelding heeft u vervolgens nog eens 14 dagen om de producten daadwerkelijk terug te sturen. Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Bij retournering van de producten dient u altijd de kosten te dragen. U bent enkel gehouden eventuele kosten voor de montageservice te betalen tot op het moment van ontbinding. Als u uw retour eerst aanmeldt, maken wij met u een afspraak om de banden op te laten halen door DPD. Afhankelijk van de bandgrootte liggen deze kosten tussen de 25 tot 75 euro per bestelling (bij maximaal 4 banden).


Wanneer het een fout vanuit ons betreft zijn de kosten voor het terugsturen voor ons uiteraard. Het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele standaard verzendkosten voor de heenzending, wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terugbetaald. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Deze termijn gaat niet in op het moment dat u de artikelen ontvangt, maar deze termijn gaat in op het moment dat de consument de artikelen terug stuurt, of aangeeft terug te willen sturen.


Het herroepingsrecht geldt niet voor de aankoop van goederen die worden geproduceerd volgens uw specificaties of welke duidelijk zijn aangepast aan uw behoeften.


Let op: wanneer de velgen en/of banden reeds zijn gemonteerd of gebruikt, bent u aansprakelijk voor de waardevermindering die kan oplopen tot 100%.


Retouren worden altijd gecontroleerd. Indien een product beschadigd of incompleet retour wordt ontvangen door ons, terwijl dit niet vooraf is gemeld, kunnen wij u een vergoeding in rekening brengen. Hierbij wordt onderzocht wat de reden van beschadiging is.


Het risico van de retourzending ligt bij de consument waarbij u verantwoordelijk bent voor het product tot het moment dat het bij ons is ontvangen. Er is een Europese modelformulier voor herroeping. Wij raden u aan om ons retourformulier te gebruiken aangezien de afhandeling een stuk sneller zal gaan, klik daarvoor op onderstaande link:

U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.


Download hier het formulier voor herroeping


Ons adres:

Laurens Jzn. Costerstraat 6B
3261LH Oud-Beijerland